• آخرین بروز رسانی : 1400/07/20

معرفی مدیرکل

 

نام و نام خانوادگي: سیامک اسدی                  

تاريخ تولد: 1350/08/01


سوابق تحصيلي

   دیپلم علوم تجربی از دبیرستان امیرکبیر زنجان 1370

دكتراي پزشکی از دانشگاه علوم پزشكي تهران، 1378 

سوابق شغلي و مهارتي

 پزشک  و مسئول فنی مجتمع درمانگاهی شهدای گمنام زنجان

 کارشناس دفتر مرکزی آموزش ، جذب و حفظ اهداکنندگان سازمان انتقال خون

    همکاری با ادره کل بازرسی سازمان انتقال خون ایران در ممیزی از بخش های فنی پایگاههای استانی

سوابق اجرايي

مدیر درمان مجتمع درمانگاهی 1384 تا 1387

سردبیر فصلنامه یلدا 1382 تا 1384

مدیرکل انتقال خون استان قزوین 1388 تا مهر  1391

مدیرکل انتقال خون استان زنجان مهر 1391 تا کنون

مدیر موزه و تاریخ انتقال خون کشور از  سال1394

انتشارات                             

تالیف کتاب سرخ ، انتشارات تحفه با همکاری سازمان انتقال خون ایران

 

طرح هاي تحقيقاتي و سخنراني ها

بررسی سطح سرمی IgEدر بیماران مبتلا به آلوپسی آره آتا پنجمین کنگره ایمونولوژی و آلرژی دانشگاه تربیت مدرس اردیبهشت 1379

مشارکت درانجام طرحهای تحقیقاتی مرتبط با انتقال خون